مرگ سارق حرفه ای با شلیک دقیق پلیس / دستبند به دست پا به فرار گذاشته بود + جزییات