اتحاد دو دشمن خونی؛ مرسدس بنز و بی‌ام‌و دست دوستی دادند