به بهانه احکام انضباطی AFC علیه ۳ بازیکن ایرانی/ امکانات ویژه بماند برای بعد!