رئیسی اصلاحیه بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد