بازیکن تیم ایرانی لج نیمار را درآورد و النصری ها را خوشحال کرد