آمریکا: در حال مذاکره برای حفاظت از کشتی‌ها در دریای سرخ هستیم