فیلم/ ماجرای پزشک قلابی و زیباجویان فریب خورده در ایلام