کشف یک گنج گرانقیمت در پی بارش های اخیر در ایلام / عکس