درگیری مسلحانه طایفه ای در خوزستان / 2 گروه وحشت آور به سمت هم تیراندازی می کردند + جزییات