رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی درباره این همکاری می گوید: در برخی موارد برای تامین نیاز به کالا یا خدمات به سراغ واردات می رویم. توافقی در این زمینه بین وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و ایمیدرو منعقد شد تا روند تولید اطلاعات زمین شناسی و توانمندسازی نیروی فنی و توسعه اکتشافات سرعت بگیرد.

این موضوع به شناخت توان سرزمین منجر می شود. در این زمینه طرح تحول زمین شناسی با پروژه های ۴ گانه در دستور کار قرار گرفت و اولویت های کشور در این زمینه مشخص شد.