شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#تهران

وداع با ۸ شهید مدافع‌ حرم

ناصر جعفری

مراسم وداع با پیکرهای مطهر ۸ شهید مدافع‌ حرم که پس از چندین سال به کشور بازگشته‌اند، عصر یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ در معراج شهدای تهران برگزار شد.

وداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرموداع با 8 شهید مدافع‌ حرم