هشدار هواشناسی ؛ هوای آلوده نفس ۹ شهر را می‌گیرد | آلودگی هوا تا کی ادامه دارد؟