علیرضا بیرانوند در خانه خدا هم دست از سر رونالدو برنداشت +ویدئو