مردم توان خرید رایانه شخصی ندارند / بازار رایانه، قربانی تصمیم گیران +فیلم