شهرخبر

فیلم/ جنایات وحشیانه اسرائیل از نگاه اندیشمند یهودی

سیاست چمن‌زنی اسرائیل از نگاه اندیشمند یهودی

نورمن فینکلشتاین اندیشمند سرشناس یهودی در مورد سیاست چمن‌زنی «اسرائیل» توضیح می‌دهد.

دریافت 31 MB