خاطره آیت‌الله هاشمی از روزی که برای بیماری قلبی به بیمارستان مراجعه کرد؛ روی صورتم ملحفه انداختند که مردم نشناسند!