با اعلام کاهش تولید کمتر از انتظار اوپک پلاس، قیمت نفت برای ششمین هفته متوالی سقوط کرد