عکس تلخ و ناراحت کننده از همسر شهید فخری زاده هنگام رونمایی از ماشین شهید فخری زاده

روز گذشته از خودرو شهید محسن فخری زاده که در منطقه آبسرد مورد حمله تروریستی قرار گرفته و منجر به شهادت او شده بود، رونمایی شد.

عکس تلخ و ناراحت کننده از همسر شهید فخری زاده هنگام رونمایی از ماشین شهید فخری زاده