یک فلسطینی نظامیان اسرائیل را در کرانه باختری زیر گرفت/ چند نفر زخمی شدند؟