رمز ارز مشکوک پدر کریس رونالدو را هم درآورد / شکایت خریداران از ستاره فوتبال