شهرخبر

عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

روزنامه

دستور عقب‌نشینی در اردوگاه غرب، جغرافیای سیاسی منطقه تغییر کرده است اما نه به نفع آمریکا، مرام‌نامه مدرسه عشق، طوفان‌ الاقصی امریکازدایی کرد، تیتر برخی روزنامه‌های پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ است.