با توجه به داده‌های اعلام شده این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی کاهش کسری تراز تجاری را به همراه داشته است؟

در این خصوص محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران معتقد است، تراز تجاری کشور به دلیل افزایش واردات منفی شده است. 

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در این خصوص به این نکته اشاره می کند که با بررسی آمارهای صادراتی در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت عملا رشد صادرات حدود یک درصد منفی شده که این نشان می‌دهد صادرات کاهش قابل توجهی نداشته، اما در مقابل واردات افزایش معنی‌داری داشته و این امر تراز تجاری را منفی کرده است.