بارسلونا دست روی این زن گذاشت| پیشنهاد وسوسه انگیز بارسلونا به برنده دو توپ طلا