شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جدید#قبال

آفریقایی تباران؛ قربانیان جدید تبعیض نژادی سیستماتیک در اسرائیل

اسرائیل در ماه های اخیر شاهد راهپیمایی های سراسری در خیابان های تل آویو و سایر شهرها در اعتراض به سیاست تبعیض نژادی این رژیم به ویژه در قبال آفریقایی تباران ساکن سرزمین های اشغالی بوده است.

