سرمایه‌گذاری مقاوم یا پابرجا (Robust) همان استراتژی‌هایی هستند که شاید بهتر انتخاب موجود نباشند، اما در مقابل تغییر احتمالی شرایط بسیار مقاوم و بدون خدشه باقی می‌مانند.

برای مثال ممکن است که سینما در یک روز آفتابی مطلوبیت کمتری نسبت به دریا داشته باشد، اما در صورت بارانی‌شدن هوا خیلی کمتر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، پس انتخاب پابرجا سینما خواهد بود و این همان موضوع مهم برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران است.

«مجتبی لشکر بلوکی» پژوهشگر توسعه و مدرس مدیریت استراتژیک در نشست کسب و کار شرکت مشاوره مدیریت رهنمان درباره نحوه انتخاب استراتژی پابرجا توضیح می‌دهد.