شمارش معکوس برای قصاص چشم مرد عصبانی در تهران + جزییات

به گزارش رکنا، این پرونده از روز هجدهم خرداد سال98 به جریان افتاد. آن روز  مردی حدودا 60 ساله در جریان درگیری با همسایه‌اش به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. وقتی ماموران در بیمارستان حاضر شدند، وی گفت: ضارب، مردی جوان بود که در همسایگی ما زندگی می‌کرد. او مدام برای ما و همسایه‌های دیگر مزاحمت ایجاد می‌کرد.

تا دیروقت مقابل ساختمان می‌نشستند و حرف می‌زدند. علاوه بر این می‌گفت گنده لات محل است و باید همه از او حساب ببرند. او می‌گفت نباید کسی به او اعتراض کند و حرفی بزند. ما واقعا از دست آزار و اذیت‌های او درامان نبودیم.هرچند که بارها به او تذکر داده بودم که برای دیگران مزاحمت ایجاد نکند اما فایده‌ای نداشت. چند روز قبل هم او گوسفندی مقابل ساختمان قربانی کرد و آشغال‌های آن را کنار خانه ما انداخت. بر سر این مسئله با او درگیر شدم که وی به‌شدت از من کینه به دل گرفته بود تا اینکه روز حادثه در خیابان چشمم به او افتاد.

او دعوا راه انداخت و با چاقو به سمتم حمله کرد. وی با چاقو به‌صورت و چشمانم ضرباتی زد و بعد فرار کرد. در ادامه، مأموران تحقیقات خود را برای بازداشت ضارب آغاز کردند. این درحالی بود که شاکی، از ناحیه چشم چپ نابینا شده و چشم راست او هم در بینایی دچار مشکل شده است و به خوبی نمی‌تواند ببیند. ماموران پلیس در ادامه موفق به دستگیری ضارب شدند.

او در بازجویی‌ها گفت: من از شاکی کینه به دل داشتم اما فکر نمی کردم شدت ضربه‌ها به حدی باشد که او از ناحیه چشم نابینا شود. متهم پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت و با حکم دادگاه به قصاص کوری چشم چپ محکوم شد. اگرچه شاکی به حکم اعتراض کرد اما قضات دیوان عالی کشور این رأی را قطعی و قابل اجرا دانستند.

به این ترتیب پرونده به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد و درصورتی که شاکی رضایت ندهد، ‌حکم قصاص کوری چشم متهم به‌زودی اجرا خواهد شد.