شهرخبر

صدور حکم قصاص برای قاتل خانه وحشت

حوادث

متهم اصلی پرونده خانه وحشت که به اتهام ربودن و تجاوز به ۳ زن محکوم به اعدام شده بود پس از محاکمه به اتهام قتل یک زن نیز به قصاص محکوم شد.

به گزارش مشرق، رسیدگی به این پرونده که به خانه وحشت معروف شده است از ۱۵ آذر ۱۴۰۰، آغاز شد. مأموران در جریان دستگیری یک مالخر وقتی وارد خانه وی شدند با دو زن جوان و یک جسد روبه‌رو شدند. دختران مدعی شدند از سوی متهم به نام سعید به زور در آن خانه حبس شده و مورد آزار جنسی و تعرض قرارگرفته‌اند و جسد نیز متعلق به زنی شهرستانی است که از سوی سعید به قتل رسیده است.

بدین ترتیب متهم محاکمه شد و از سوی قضات به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد و با تأیید حکم اعدام سعید در دیوان عالی کشور پرونده برای اجرای حکم به شعبه یک اجرای احکام دادسرای امورجنایی تهران ارجاع شد. متهم همچنین در مورد اتهام قتل نیزکه در شعبه ششم دادگاه کیفری محاکمه شده بود با رأی قضات دادگاه به قصاص محکوم شد.

منبع: روزنامه ایران