ترمز کاهش قیمت نفت کشیده شد | مذاکرات اوپک‌پلاس برای تشدید کاهش تولید نفت