به گزارش اکوایران، معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای با مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت درخواست کرد که سهمیه مازاد واردات تولیدی به میزان 60 درصد سهمیه سال مربوطه برای ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه با تعرفه های 85171310 و 85171410 برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفته شود.

به تعبیر دیگر  شخص یا شرکتی از همه سهمیه تولیدی خود استفاده نکند،  سهمیه مازادی به اندازه 60 درصد سهمیه تولید همان سال برای  ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه به شخص شرکت اختصاص پیدا می‌کند.

این نامه تاکید میکند،  این سهمیه مازاد تنها به کالای تلفن همراه تعلق گرفته و در صورتی که کالایی غیر از آن در ثبت سفارش وجود داشته باشد دیگر امکان استفاده از سهمیه مازاد وجود ندارد.  درضمن مجموع ثبت سفارش دو کد تعرفه 85171310 و 85171410 در سال جاری نباید از 10 میلیون دلار تجاوز کند.

020806