شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#بهشت زهرا#مجتمع

تصاویر آموزش غسالی به دانشجویان در غسالخانه بهشت زهرا

کارگاه آموزشی تطهیر با حضور دانشجویان دانشگاه شاهد در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

تصاویر آموزش غسالی به دانشجویان در غسالخانه بهشت زهرا