تصاویر| پس از ۴ میلیونی شدن اینستاگرام؛ پسر ستاره فوتبال مُدل شد!