تعطیلی 30 مدرسه به دلیل هشدار بمب‌گذاری/ استقرار پلیس در مدارس