تکذیب اخراج دانش‌آموز از مدرسه دولتی به دلیل پرداخت نشدن شهریه