شهرخبر

ویدئویی از آنچه از آلودگی هوای تهران ندیده‌اید!

ویدئویی از آنچه از آلودگی هوای تهران ندیده‌اید!

این روزها سخن گفتن از «پاکی هوا» دست‌کم در پایتخت بیهوده و بی‌معناست. تهران دیگر آن دشت خوش آب و هوایی که زمان قاجار دارالخلافه‌ بود، نیست

این روزها سخن گفتن از «پاکی هوا» دست‌کم در پایتخت بیهوده و بی‌معناست. تهران دیگر آن دشت خوش آب و هوایی که زمان قاجار دارالخلافه‌ بود، نیست