بوی کودتا در آفریقای غربی/ فرمان منع رفت‌وآمد صادر شد