ویدیویی که CR7 از موزه رونالدو در ریاض عربستان منتشر کرد/ بُهت کریس از امکانات و سرگرمی‌هایی که عرب‌ها به افتخارش ساخته‌اند!