وحشت صهیونیست‌ها از انعکاس تصاویر آزادی اسرای فلسطینی