شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#غزه#انسانی#حماس

آیا تسخیر بیمارستان الشفاء، فتح غزه است؟

صهیونیست ها تلاش کردند که فتح بیمارستان الشفاء را برای مخاطبان خود معادل فتح غزه جلوه دهند، اما در حالی که در بیمارستان الشفاء پایگاه حماس یا انبار مهمات پیدا نشد بلکه به تلفات نیروی انسانی و خودروهای زرهی آنها نیز افزوده شد.