از حضور ستاره‌های آمریکایی بسکتبال ذوب‌آهن در فولادشهر تا شکستن صندلی‌ها