شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#سردار سلیمانی#خبرنگاران

رویداد هنری رسانه ای فتح خون

امین آهویی

مراسم پاسداشت خبرنگاران شهید مبارزه با رژیم صهیونیستی و گرامیداشت راوی شهید روایت فتح علی طالبی تحت عنوان رویداد هنری رسانه ای فتح خون عصر امروز شنبه ۴ آذر با حضور سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج و جمعی از هنرمندان و اهالی زسانه در سفارت سابق آمریکا برگزار شد.

رویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خونرویداد هنری رسانه ای فتح خون