همایون فلکشاهی، عضو ارشد موسسه کپلر ضمن اشاره به توقف فروش میعانات گازی و بنزین ایران به ونزوئلا درباره تأثیر توافق و معافیت‌های آمریکا به ونزوئلا بر صادرات نفت ایران توضیح می‌دهد.