وحشت در النصر با مصدومیت رونالدو | خبر خوش به پرسپولیس با تصمیم مهم سرمربی النصر