علیرضا بیرانوند در تمرین خیال پرسپولیس را راحت کرد