شهادت ۲۳۰ فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در کرانه باختری