پیش بینی بورس در هفته‌های آینده/ ریسک خرید در مقطع کنونی ۵۰-۵۰ است