بیانیه مهم وجدید سخنگوی ارتش اسرائیل / جنگ غزه هنوز به پایان نرسیده است / وحشت تل آویو از بازگشت ساکنان غزه