شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#بغداد

4 الموت نوشته شده بر روی نخستین موشک شلیک شده ایران در زمان جنگ نثار چه کسانی بود؟ +عکس

4 الموت نوشته شده بر روی نخستین موشک شلیک شده ایران در زمان جنگ  نثار چه کسانی بود؟ +عکس

پرتاب نخستین موشک ایران به سمت بغداد در زمان جنگ تحمیلی/ایرنا