شانه چوبی خاصی که از هزاره سوم قبل از میلاد در شهر سوخته باقی مانده+عکس