شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#گلزار#زنجان#مزار#مقامات

غبارروبی گلزار شهدا - زنجان

حسن ارغا

لید: مراسم عطرافشانی و غبار روبی مزار شهدا با حضور مقامات لشگری و کشوری استان به مناسبت هفته بسیج در گلزار شهدای پایین زنجان برگزار شد.

غبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجانغبارروبی گلزار شهدا - زنجان