پرسپولیس و سپاهان حریف کسر امتیاز استقلال نشدند

بعد از اینکه کمیته انضباطی از تیم سپاهان و پرسپولیس امتیاز کسر کرد حالا این دو تیم منتظر هستند از دیگر تیم‌های مدعی همانند استقلال و تراکتور امتیاز کسر شود و روزانه پیگیر پرونده این دو باشگاه هستند. در این کش و قوس کمیته نظارت بر قرارداد‌ها به پرونده دو تیم شهرستانی هم ورود کرده است که در این پرونده‌ها باشگاه‌ها مالیات بازیکن و مربی خارجی را بر عهده گرفته‌اند!

حالا کمیته انضباطی تنها یک راه دارد. اینکه از این تیم‌ها هم امتیاز کسر کند یا اینکه کمیته استناف امتیاز کسرشده از سپاهان و پرسپولیس را به آن‌ها برگرداند و به جای کسر امتیاز جرایم مالی شدید را برای باشگاه‌ها خاطی در نظر بگیرد.

کسر امتیاز به خاطر تعیین دستمزد تعیین شده برای بازیکن و مربی در فوتبال حرفه‌ای اصلا جایگاهی ندارد و تنها موضوع قابل بحث در فوتبال حرفه‌ای فیرپلی مالی است. به این صورت که باشگاه از محل درآمد‌ها باید برای دستمزد هزینه کند و از همه مهمتر باید ورودی و خروجی باشگاه روشن و شفاف باشد.

منتفی شدن امتیاز از استقلال و بازگشت امتیاز تیم‌های سپاهان و پرسپولیس رابطه مستقیمی با هم دارند. اگر امتیازات سپاهان و پرسپولیس برگردد کسر امتیاز از استقلال منتفی می‌شود، اما در غیر اینصورت علاوه بر استقلال چند تیم دیگر باید منتظر کسر امتیاز از سوی کمیته انضباطی باشند.

پرسپولیس و سپاهان حریف کسر امتیاز استقلال نشدند